Koulutus

HHJ-kurssi

Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät) erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla.

 

Laajuus: HHJ-kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa:

 

Puuttuvia jaksoja on mahdollista paikata myöhemmillä HHJ-kursseilla.

 

Koko maan HHJ-koulutukset löytyvät täältä: http://www.hhj.fi/kauppakamarit/

 

 

HHJ-kurssi

Hallituspartnereiden ja kauppakamareiden yhteistyössä pk-yritysten hallituksen jäsenille, pk-yrittäjille  ja niiksi aikoville tarjoama Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutus. HHJ-kurssin suorittaneet henkilöt osoittavat hallitsevansa pk-yrityksen tehokkaan hallitustyöskentelyn tämän päivän vaatimukset. HHJ-kurssin hyväksytysti suorittaneille henkilöille tarjotaan mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto. Tutkinnon suorittaneiden on oikeus käyttää nimensä yhteydessä lyhennettä HHJ.

 

HHJ-Puheenjohtajakurssi

Hallituspartnereiden ja kauppakamareiden yhteistyössä  hallituksen puheenjohtajille ja niiksi aikoville tarjoama kurssi. Kurssilla luodaan perustaa pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle.